Chemische samenstelling van water  

Scroll
Waterkwaliteit

Een aanname dat het wel goed zit met de chemische samenstelling van het water is te kortzichtig. De chemische samenstelling van het water kan in de loop der tijd veranderen.

Denk bijvoorbeeld aan droogteperiodes die invloed hebben op ondiepe grondwaterbronnen. Of denk aan water dat komt van de drinkwatermaatschappij, wat niet overal op gelijke manier gewonnen wordt en dus per gebied een andere chemische samenstelling heeft.